Úvodní strana

Krasoterapie®

Krasoterapie je nástroj k probuzení vnitřní krásy a kreativity. Znamená léčení, hlazení či probouzení duše (vnitřní krásy) prostřednictvím malování, barev a jejich energie, jakož i samotného tvoření v kruhu žen či dětí. Nejedná se o léčbu, která vychází zvenku, nýbrž o léčbu, která vychází zevnitř.

Krasoterapie vznikla především proto, abych se podělila o Krásu a radost z života a tvorby i s ostatními. Nese poselství lásky a pomoci tím, že se snaží v lidech probudit Krásu, kterou nosí uvnitř.

Abych mohla svou radost z života a tvorby sdílet a předávat, organizuji prožitková setkání Krasoterapie k probuzení kreativity, intuice a vnitřní krásy. K tomu využívám různých výtvarných, meditativních a arteterapeutických technik. Vedu ženy a děti k bezprostřednímu výtvarnému vyjádření a napojení se na kreativní energii sebe sama.

Krasoterapii využívám při práci s dětmi a ženami.

Pořádám kurzy Krasoterapie pro děti a kurzy Krasoterapie pro ženy.

Krasoterapie je autorsky chráněna.

Vyber si obraz k probuzení vnitřní krásy

 

 

Duha na zemi
Duha na zemi
Duha v nás
Duha v nás

Facebook

Krasoterapii najdete i na facebooku:

Krasoterapie


Tisk aktu ˇln ­ strany