Úvodní strana > Kurzy Krasoterapie

Tajemství krasoterapie-výtvarný kurz pro ženy

 

Místo konání: Pržno u Frýdlantu nad Ostravicí 

Termín: 20.10 - 17.11.2017 každý pátek (5 lekcí po 4 vyučovacích hodinách)

Popis akce: Sebepoznávací, kreativní a relaxační kurz pro ženy, které chtějí poznat samy sebe při tvořivé činnosti. Kurz kreslení a malování pro úplné začátečníky.

 

Potřebuješ se na chvíli zastavit a vypnput svou mysl?

Chceš poznat sama sebe při tvořivé činnosti?

Chceš najít a probudit svou vnitřní krásu?

Chceš si konečně odpočinout tvořivou činností ve skupině zajímavých žen?

Chceš odpočívat jinak, než jsi doposud odpočívala a vyzkoušet něco nového, co jsi ještě nikdy nedělala?

Chceš zažít pocit radosti při zažívání pocitu novosti?

 

Pak je tento výtvarný kurz "krása z nitra" právě pro tebe!

Nech v sobě probudit svou krásu a tvořivost, která v tobě dříme v latentním stavu, a přižij ji vědomě prostřednictvím tvůrčí činnosti. Dovol si důvěrný styk sama se sebou prostřednictvím krasoterapie - léčením sebe sama malováním, kreslením, zaměřením pozornosti na sebe sama a sdílením v ženském kruhu.

Na nic nečekej. Právě teď je ten správný čas k probuzení vnitřní krásy v tobě!

Vychutnáš si odpočinek na místě, kde si ti podaří vzdálit od každodenních starostí. Zapomeneš na svět kolem sebe a ponoříš se sama do sebe. Tam objevíš tu, kterou JSI a vyzáříš ji navenek!

Co znamená Krasoterapie pro ženy?

Vede k probuzení vnitřní krásy ženy a kreativity, která je její pravou přirozeností, prostřednictvím výtvarné tvůrčí činnosti, při které není důležitý výsledek, ale samotný proces tvorby a radost z činnosti. Jedná se tedy o volnou výtvarnou tvorbu z přítomnosti, při které žena objevuje radost z toho, že je tvůrčím kanálem, tudíž už nemá potřebu neustále mít pod kontrolou výsledek. Krasoterapie tak vede k jejímu celkovému uspokojení, naplnění, relaxaci a vnitřnímu klidu.

Tajemství krasoterapie představuje krásu v srdci těch, které drží štetec a malují...

K čemu přispívá Krasoterapie?

Krasoterapie přispívá k uvolnění kreativity za pomocí různých výtvarných a meditačních technik, rozvoji vnímání krásy, tvořivosti, představivosti, sebepoznání, vnitřního klidu. Vede ženy k bezprostřednímu výtvarnému vyjádření a napojení se na kreativní energii vesmíru. Klade důraz na to, aby se ženy nebály projevit, neměly obavy experimentovat, zkoušet a samy tvořit dle vlastních představ a zásahů z vnější strany.

 

Co je výsledkem Krasoterapie?

Výsledkem Krasoterapie je postupné uzdravování ženy prostřednictvím vlastní kreativity. Protože kreativita je zdravá. A jejím praktikováním nachází žena své Vyšší JÁ. Výsledkem krasoterapie je tedy poznávání sebe sama, své vnitřní podstaty a zažívání radosti z tvoření.

Komu je Krasoterapie určena?

Krasoterapie je určena všem dívkám a ženám každého věku, i těm, které malovaly naposledy na hodinách výtvarné výchovy na základní škole. Ženám, které chtějí začít tvořit  a zkusit si více technik, aby zjistily, která je baví nejvíce. Ženám, které chtějí poznat skutečnou krásu, zároveň si odpočinout tvořením a sdílením ve skupině žen.

Jak budou jednotlivé lekce krasoterapie probíhat?

 • Odpočíváme, čerpáme energii a zároveň poznáváme naší skutečnou podstatu
 • Meditujeme v klidovém stavu i při tvořivé výtvarné činnosti
 • Používáme jednocuchá cvičení k uvědomění si vlastní podstaty, která jsou součástí eknihy Krása z nitra
 • V rámci krasoterapie se tvořivým a nenásilným způsobem učíme přepínat z logiského mozku do kreativního uměleckého mozku pomocí výtvarných, arteterapeutických a meditačních technik
 • Malujeme, kreslíme, sdílíme
 • Vše probíhá v inspirativním prostředí rodinného domu v Pržně

 

Co vás čeká?

 1. Intuitivní skupinová malba obrazu akrylovými barvami s hudbou
 2. Kresba osobní mandaly
 3. Relaxační obrázky
 4. Zenmandala
 5. Osobní vibrační obraz na plátně s křišťálem, který si každá žena odnese domů

Co si vzít sebou?

 • pohodlné oblečení na tvoření
 • šátek
 • teplé ponožky nebo domácí obuv
 • karimatku

Co si sebou odnesete?

 • nový pohled na kreativitu vycházející zevnitř
 • osvobození od negativních představ o tom, že neumíte malovat a kreslit
 • prožitky důvěrného styku sama se sebou
 • uvědomění si vlastní tvůrčí energie
 • odpočinek, spokojenost, zvýšení sebe-vědomí
 • naplnění vašeho uměleckého dítěte
 • touhu svobodně tvořit bez ohledu na to, zda je tvorba vaše povolání, koníček či sen
 • radost z aktivního využití své kreativity
 • svou vlastní mandalu, enkaustický obrázek, relaxační a meditační obrázky, osobní obraz s křišťálem

Termíny a místo

Kde: Pržno 288, Frýdlant nad Ostravicí

Kdy: 20.10. - 17.11.2017 každý pátek 16.00-19.00 (4 vyučovací hodiny)

Pozn.: Můžeme se domluvit i na dopolední kurzy. Pište své požadavky do poznámky nebo volejte.

 

 

Cena kurzu

Cena všech 5 lekcí (20 vyučovacích hodin) 2500 Kč

V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky: plátna, barvy, štětce, papíry, tužky, pastleky, fixy.

Je možné využít i dárkového poukazu v ceně 2500 Kč k obdarování vašich blízkých či přátel.

Kurzem provází: Sylva Hankeová

Tvůrkyně autoterapeutické metody Krasoterapie®. Sylva vystudovala obor čeština a němčina na filozofické fakultě Ostravské univezity. Po krátkém působení ve školství jako učitelka mateřské a základní školy se věnovala překladatelské a tlumočnické činnosti. Od roku 2003 maluje "krasoterapeutické obrazy". Soustředí se na tvorbu obrazů pro ženy k připomenutí jejich vnitřní krásy. Pořádá výstavy, obrazy nabízí k různým kulturním příležitostem. Organizuje divadelní představení Léčivého divadla Gabriely Filippi a jiné kulturní akce. Vede výtvarné kurzy pro děti a ženy, v nichž používá své terapeutické metody Krasoterapie k uvědomění vnitřní krásy prostřednictvím prožitků při samotném tvoření. Aby mohla svou radost z tvorby sdílet a předávat, organizuje setkání Tajemství krasoterapie/Krása z nitra. 

Sylva je autorkou eknihy Krása z nitraalegorického kalendáře Venuše

Více o Sylvě najdete zde>>

 

"Vím, že malovat umí každý. Je jedno, jak výsledný obraz vypadá, důležitá je radost z tvořivé činnosti, protože jakákoliv tvořivá činnost uklidňuje mysl a spojuje Tě sama se sebou."Tisk aktu ˇln ­ strany